Notice
Bình tắm nóng lạnh Rossi R15-DI - 15 lít
Size: 500 x 400 x 600
Giá: 1.750.000 VND
Thùng rác tủ bếp âm ECO B05/22L
Size: 250 x 452 x 365mm
Giá: 1.400.000 VND
Thùng rác tủ bếp âm ECO B04/22L
Size: 250 x 452 x 365mm
Giá: 1.300.000 VND
Thùng rác tủ bếp âm ECO B03/30L
Size: 480 x 260 x 410mm
Giá: 1.500.000 VND
Thùng rác tủ bếp nắp xoay ECO B02/14L
Size: ĐK280 x R280 x C330mm
Giá: 650.000 VND
Thùng rác tủ bếp nắp xoay ECO B01/8L
Size: ĐK245 x R245 x C270mm
Giá: 500.000 VND
Thùng rác sơn tĩnh điện ECO 506
Size: D225 x H 270mm
Giá: 140.000 VND
Thùng rác sơn tĩnh điện ECO 505
Size: D225 x H 270mm
Giá: 250.000 VND
Thùng rác sơn tĩnh điện ECO 504
Size: D225 x H 270mm
Giá: 300.000 VND
Thùng rác sơn tĩnh điện ECO 203
Size: D205 x H270 mm Dung tích 5L
Giá: 350.000 VND
Thùng rác INOX ECO 110
Size: 230 x 230 x 380mm Dung tích: 12L
Giá: 590.000 VND
Thùng rác tự động ECO 805
Size: D254 x H477mm Dung tích: 12L
Giá: 1.860.000 VND
Thùng rác tự động ECO 802
Size: D305 x H765mm Dung tích: 42L
Giá: 2.398.000 VND
Thùng rác tự động ECO 801
Size: D305 x H565mm Dung tích: 30L
Giá: 2.160.000 VND
 
Bình tắm nóng lạnh Rossi R15-DI - 15 lít
Thùng rác tủ bếp âm ECO B05/22L
Thùng rác tủ bếp âm ECO B04/22L
Thùng rác tủ bếp âm ECO B03/30L
Thùng rác tủ bếp nắp xoay ECO B02/14L
Thùng rác tủ bếp nắp xoay ECO B01/8L
Thùng rác INOX tự động ECO 806 - 20L
Thùng rác INOX ECO 124